Sandorm

Sandorm
Man ser sjældent sandormen, for den sidder næsten altid 10-20 cm nede under havbunden, hvor den har lavet et u-formet rør, den bor i. Sandormen sluger sandet ned gennem sin tragtformede mund. Den fordøjer planktonet, men sandet, den ikke kan bruge, kommer ud igen af den anden ende af dens u-formede hule, så det ligger i små bunker rundt omkring på havbunden.
Man kan finde ca. 20 tusinde sandorme per kvadratmeter i Vadehavet. Når der er så mange, er det fordi højvandet hver gang fører nyt plankton med ind på det lave vand. Der er altså masser føde for sandormene. Samtidig iltes vandet, hver gang tidevandet skifter, og det er godt for både plankton og sandorme.
Sandormen ånder ved hjælp af gæller, der sidder som små røde hårtotter ned langs kroppen.
Sandormens fjender er vadefugle, især regnspoven, hvis næb er meget langt og kan nå ned til sandormen, og fladfisk, der svømmer rundt og bider bagenden af sandormene, når de stikker bagenden op til havbunden for at komme af med det ufordøjelige sand, de har slugt. Men hvis sandormen får bidt bagenden af, vokser der bare en ny ud, og så kan fladfiskene jagte dem igen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sandorm — sand|orm sb., en, e el. sandorm, ene …   Dansk ordbog

  • Boreorm — Boreormen er en lille orm, der borer huller i kalksten eller bløddyrskaller. Hullerne er aflange. Den er i familie med for eksempel børsteormen, skælryg, sandorm, pectinaria rør, filigranorm, posthornsorm og trekantorm. De huller, den laver, bor… …   Danske encyklopædi

  • Strandskade — Strandskaden er en vadefugl. De fleste danske strandskader tilbringer vinteren ved kysterne i Holland, Belgien eller Nordfrankrig for at få føde. I februar forlader de vinteropholdsstederne for at vende tilbage til Danmark. Strandskaden er sort… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”